79% OFF

URL Unblocker: 6 วิธีในการปลดบล็อก URL & เว็บไซต์ในปี2565

และนี่คือ URL Unblocker และ Website Unblocker เข้าถึงเว็บไซต์ลิงกและ ์ URL ได้อยางง ่ ่ายดายแม้แต่URL ที่จํากดสําหรับ ั ที่โรงเรียน ที่ทํางานที่บ้าน ฯลฯ ด้วยIP เสมือน

มันจะเกิดขึ้น! ข้อความเตือนการเชื่อมต่อที่ไม่พร้อมใช้งานปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์URL ในเบราว์เซอร์สิ่งแรกที่คุณนึกถึงคือเครือข่ายนั้นพัง แต่ในบางกรณีมีแนวโน้มที่จะเป็น URL ที่ถูกบล็อกซึ่งจํากดคุณให้เข้าถึงเว็บไซต์ออนไลน์ได้ ั 

เลิกบล็อก URLบางคนมองหาทางเลือกอื่นที่ให้ข้อมูลที่คล้ายคลึงกนกั บเนื ั ้อหาที่ถูกจํากดั แต่ผู้คนจํานวนมากขึ้นหวังวาจะปลดบล็อก ่ URL เพื่อรับสิ่งที่ไม่เหมือน

เพราะเหตุใด URL บางรายการจึงถูกบล็อก จะปลดบล็อก URL ได้อย่างไร? 

อ่านต่อไปและคุณจะได้รับเหตุผลและวิธีการทํางานทั้งหมดในการปลดบล็อก URL ของเว็บไซต์อย่างง่ายดาย

หากต้องการทราบวา่ URL ใดที่URL Unblocker หรือ Website Unblocker ปลดบล็อกให้คุณได้คุณควรหาสาเหตุของการจํากดั URL จากนั้นเลือกวิธีแกปัญหาที่ดีที่สุดและพร้อมใช้งานอย ้ างรวดเร็วเพื่อปลดบล็อก ่ URL  

ออนไลน์โดยไม่ต้องพยายามซํ้าซ้อนเพื่อลองแกไขที่เป็นไปได้ทั ้ ้งหมดทีละรายการ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดแสดงไว้ด้านล่าง การปิ ดกั้นทางภมิศาสตร์ ู 

Geo-blocking

Geo-blocking การบล็อกทางภูมิศาสตร์นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในบริการสตรีมวิดีโอเช่น Netflix, Hulu, HBO, Disney Plus  และอื่นๆ สําหรับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นรูปแบบทางเทคนิคเพื่อจํากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มันยืนยันภูมิภาคของผู้เยี่ยมชมผ่านการตรวจสอบที่อยู่IP จากนั้นอนุญาตหรือปฏิเสธการเยี่ยมชมของผู้อื่น 

หากคุณอาศัยอยู่ในพื ้นที่ที่รวมอยู่ในรายการบล็อกทางภูมิศาสตร์คุณควรปลดบล็อก URL 

สําหรับการชมภาพยนตร์/รายการทีวีที่ต้องการหรือเนื ้อหาอื่นๆได้อย่างอิสระ 

ข้อจํากัดที่โรงเรียนและที่ทํางาน 

โรงเรียนและสํานักงานธุรกิจมักจะบล็อกเว็บไซต์ที่ทําให้เสียสมาธิโรงเรียนมีหน้าที่ปกป้องนักเรียน ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ตัวกรองอินเทอร์เน็ตเพื่อห้าม URL ลามกหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ เช่น URL ที่เกี่ยวข้องกบความรุนแรง ั การพนัน และอื่นๆ ในทางกลับกนั นายจ้างจํากดคนงานไม ั ่ให้เข้าถึง SNS ห้างสรรพสินค้าออนไลน์บริการสตรีมวิดีโอ หรือ URL ความบันเทิงอื่นๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานที่สูงและลดการใช้แบนด์วิธ 

การเซ็นเซอร์ของรัฐบาล 

บางประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิรัก ตุรกีเกาหลีเหนือจีน ใช้การเซ็นเซอร์กับ URL จํานวนมากด้วยเหตุผลทางการเมือง หากคุณอาศัยอยู่ในหรือเดินทางไปประเทศเหล่านั้น คุณอาจไม่สามารถใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เกือบทั้งหมด Instagram,  Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat ฯลฯ รวมถึงเว็บไซต์ข่าวบางเว็บไซต์

ความปลอดภัย 

เบราว์เซอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์และโปรแกรมป้องกันไวรัสสร้างบัญชีดําเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวเน็ตเข้าถึง URL ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยทั่วไปแล้ว URL  เหล่านั้นจะรับรู้ว่ามีการแสดงเนื ้อหาที่ไม่ปลอดภัย หรือแม้แต่นําสิ่งที่เป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์หรือความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ 

วิธีที่ 1. เลิกบล็อก URL ด้วย VPN 

VPN เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดสําหรับคุณในการเข้าถึง URL ที่ถูกจํากัด สามารถซ่อนที่อยู่ IP  

ได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมที่ได้รับอํานาจจากบริการออนไลน์โรงเรียน/บริษัท รัฐบาล ISP หรือองค์กรอื่นๆ iTop VPN  เป็นเครื่องมือปลดบล็อก URL ฟรีที่โรงเรียน ที่ทํางาน และที่บ้านแนะนําเป็นอย่างยิ่ง

 

มีเซิร์ฟเวอร์หลายพันเครื่องในหลายร้อยแห่ง เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยไม่สนใจข้อจํากัดต่าง ๆ ที่ไม่ยุ่งยาก เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการปลดบล็อก URL คุณเพียงแค่ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์VPN ที่มีอยู่ ที่อยู่ IP ใหม่สามารถแทนที่ที่อยู่เก่าที่ถูกบล็อกได้ ตอนนี ้คุณออนไลน์ฟรีแล้ว 

นอกจากนี ้iTop VPN ยังมีความปลอดภัยอีกด้วย ใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อให้กิจกรรมออนไลน์และข้อมูลทั้งหมดของคุณจัดอยู่ในประเภท คุณจะไม่ถูกติดตามโดยแฮกเกอร์หรือสิ่งชั่วร้ายออนไลน์อื่น ๆในขณะที่หลีกหนีจากภัยคุกคาม Kill Switch  

เป็นคุณสมบัติอื่นที่สามารถปกป้องความปลอดภัยเพิ่มเติม มันสามารถตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะที่ตัวปลดบล็อก URL ฟรีหยุดทํางาน นอกจากนี ้ยังประกาศและดําเนินการนโยบายไม่บันทึกข้อมูลการใช้งาน VPN คุณไม่ต้องกังวลกับการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ 

นอกจากนี ้ความเข้ากันได้สูงทําให้iTop VPN ไม่ใช่VPN สําหรับ Windows แต่เป็นตัวบล็อกเว็บไซต์URL สําหรับ macOS, iOS และ Android 

จากนั้น มาเรียนรู้ วิธีปลดบล็อก URL ด้วย iTop VPN 

ขั้นตอนที่1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง iTop VPN บนอุปกรณ์ของคุณ 

ขั้นตอนที่2. เปิ ดมัน คลิกปุ่ มConnect ขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติมิฉะนั้น คุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เฉพาะจากรายการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดได้ตามความต้องการของคุณ ตัวอยางเช ่ ่น

เชื่อมต่อกบเซิร์ฟเวอร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อรับชมบน ั Netflix US เมื่อConnected ปรากฏขึ้น คุณสามารถปลดบล็อก URL  ของเว็บไซต์ด้วยIP ใหม่ 

วิธีปลดบล็อก URL ของเว็บไซต์ด้วย VPN

วิธีที่ 2 .เลิกบล็อก URL โดยใช้บริการพร็อกซี่ Proxy  

นอกจาก VPN แล้ว บริการพร็อกซี่ยังมักใช้เพื่อปลดบล็อกเว็บไซต์URL ใช้งานง่ายและมีขนาดเล็กพอโดยไม่ต้องใช้พื ้นที่จัดเก็บ บริการพร็อกซี่ทางเลือกมีสองประเภท 

1. เว็บพร็อกซี่/ไซต์พร็อกซี่ 

มีไซต์ฟรีมากมายที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียกดูเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกได้หลังจากค้นหาเว็บพร็อกซี่ที่เชื่อถือได้เช่น ProxySite  คุณสามารถป้อน URL เลือกเซิร์ฟเวอร์และไปที่เพื่อเลิกบล็อก URL 

2.. ส่วนขยายพร็อกซี

ส่วนขยายพร็อกซีเป็นบริการพร็อกซีอีกประเภทหนึ่งที่สะดวกสําหรับคุณในการปลดบล็อกเว็บไซต์และ URL เปิดเบราว์เซอร์ของคุณ ดาวน์โหลดและติดตั ้งส่วนขยายพร็อกซีที่พร้อมใช้งานจาก 

ร้านค้าปลักอิน ๊ จากนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อกบเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าถึงไซต์ที่ถูกจําก ั ดั สิ่งที่ควรกล่าวถึงวาส่ ่วนขยายพร็อกซีบางตัวคือส่วนขยาย VPN  ที่ให้คุณสร้างการเชื่อมต่อได้อยางรวดเร็วในคลิกเดียว ่ 

ในขณะที่บางตัวต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองซึ่งต้องการความรู้เกี่ยวกบพรอกซีหรือคําแนะนําโดยละเอียด ั 

หากคุณหยุดดาวน์โหลด VPN ที่โรงเรียนหรือที่ทํางาน บริการพร็อกซี่อาจเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด อยางไรก ่ ตาม ็ คุณอาจพบปัญหา เช่น ไม่เสถียรในการปลดบล็อก URL ความเร็วช้าความเป็ นส่วนตัวไม่ได้รับการปกป้องและโฆษณาที่น่ารําคาญ 

วิธีที่ 3 ปลดบล็อก URL จากรายการไซต์ที่ถูกจํากัดบนเบราว์เซอร์ 

หากต้องการปลดบล็อกเว็บไซต์ใน Chrome หรือเบราว์เซอร์อื่นๆ คุณต้องลบ URL ของเว็บไซต์ออกจากรายการที่ถูกจํากัดใน  ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตบน Windows 

1. ไปที่แผงควบคุมแล้วคลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต 

2. แตะที่แท็บ Security แล้วเลือก Restricted Sites ตอนนี้คลิกที่ปุ่ มไซต์ 

3. ตอนนี้คุณสามารถรับรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกจํากดได้ เลือก ั URL ที่คุณต้องการปลดบล็อก แล้วคลิก ลบ หลังจากนั้น  ให้รีสตาร์ทเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบวา ่ URL นั้นถูกปลดบล็อกหรือไม่

วิธีปลดบล็อก URL บนเบราว์เซอร์

วิธีที่ 4. เลิกบล็อก URL ของเว็บไซต์โดยการแก้ไขไฟล์โฮสต์ 

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายบางคนใส่URL ที่ถูกจํากดไว้ในไฟล์โฮสต์แทนรายการไซต์ที่ถูกจําก ั ดั หากเป็ นเช่นนั้น คุณควรรีเซ็ตหรือแกไขไฟล์โฮสต์เพื่อ ้ ปลดบล็อก URL บน Windows  

1. เปิ ด File Explorer และป้อนC:\Windows\System32\drivers\etc

2. ค้นหา hosts.txt และเปิ ดด้วย Notepad 

3. ค้นหาบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย 127.0.0.1 ตามด้วย URL ตอนนี้ลบบรรทัด

วิธีปลดบล็อก URL ด้วยการแก้ไขไฟล์โฮสต์

วิธีที่ 5 เลิกบล็อก URL ด้วยการข้ามข้อความเตือน 

บางครั้ง URL หนึ่งรายการถูกบล็อกโดยไม่ได้ตั้งใจจากองค์กรแต่เบราว์เซอร์คิดว่า URL นั้นไม่ปลอดภัยและแสดงข้อความเตือนเมื่อคุณป้อน URL หากคุณต้องการปลดบล็อก URL คุณต้องข้ามข้อความ 

สําหรับ Chrome 

Chrome มักจะแสดงข้อความว่า "การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว" เมื่อพบว่า URL ที่ป้อนนั้นไม่ปลอดภัย หากคุณได้รับข้อความ ให้คลิกขั้นสูง > ดําเนินการต่อ 

สําหรับ Firefox 

ข้อความเตือนบน Firefox คือ "การเชื่อมต่อของคุณไม่ปลอดภัย" เมื่อปรากฏขึ้น คลิกขั้นสูง > เพิ่มข้อยกเว้น > ยืนยันข้อยกเว้นความปลอดภัย

สําหรับ Safari  

แต่หากคุณพบข้อความ “การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว” บน Safari โปรดคลิกแสดงรายละเอียด > เยี่ยมชมเว็บไซต์นี ้ จากนั้นกล่องข้อความจะปรากฏขึ้น คลิกเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อปลดบล็อก URL และเข้าถึงเว็บไซต์ 

มิฉะนั้น คุณสามารถเลือกที่จะปิดไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสชั่วคราวเพื่อเข้าถึงได้อย่างไรก็ตาม ทั้งสองวิธี–  เลี่ยงข้อความเตือนหรือปิดซอฟต์แวร์ความปลอดภัย อาจเกี่ยวข้องกับคุณตกอยู่ในอันตราย 

วิธีที่ 6 เลิกบล็อก URL ด้วยตัวย่อ URL - ลิงก์Unblocker 

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิงขึ ่ ้นแก่ผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และชุมชนออนไลน์อาจบล็อก URL ที่รู้วาเป็นอันตราย ่ ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสม หากคุณกาลังพยายามแชร์ ํ URL ไปยัง Facebook, Reddit หรือไซต์อื่นๆ แต่ล้มเหลวคุณสามารถใช้ตัวยอ่ URL เพื่อเปลี่ยนแบบฟอร์ม URL สําหรับการโพสต์อีกครั้งBitly เป็นตัวยอ่ URL ยอดนิยม เพียงป้อน URL ที่ถูกบล็อกแล้วคลิกยอ่ จากนั้น URL ของคุณจะไม่ถูกบล็อก 

การปลดบล็อก URLนั้น ไม่ใช่เรื่องยากด้วยการแกไขง ้ ่ายๆ ที่นี่iTop VPN ได้รับการพิสูจน์แล้ววาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ่ ซึ่งสามารถถือเป็น URL Website Unblocker ที่ดีที่สุด เพื่อปลดบล็อก URL หรือเว็บไซต์ด้วยสิ่งนี้ 

คุณสามารถทําลายข้อจํากดได้อย ั างง ่ ่ายดายและรวดเร็วในขณะที่รับประกนความปลอดภัยสูงสําหรับข้อมูลและความเป็นส ั ่วนตัวของคุณ ไม่วาคุณต้องการอะไร ่ ตัวปลดบล็อก URL สําหรับการเข้าถึงบริการสตรีมวิดีโอทัวโลกหรือตัวปลดบล็อกเว็บไซต์สําหรับโรงเรียนหรือที่ทํางาน ่ VPN ที่รวดเร็วฟรีนี้สามารถทําได้อยางแน ่ ่นอน ตอบสนองคุณ


Related Articles for Reference